תחומי התמחות

hotsap

דיני הוצאה לפועל

ייצוג זוכים וחייבים

עיכוב הליכים

איחוד תיקים

גביית חובות

ממונה בתיק איחוד

hotsap

דיני בנקאות

ייצוג בנקים וגביית חובות

תביעה והגנה נגד בנקים

ביטול הגבלת בנק ישראל מכוח שימוש חורג בשיקים

hotsap

חדלות פירעון ופשיטת רגל

הגשת בקשה לפשיטת רגל

ייצוג חייבים עד מתן הפטר

מסלול מיוחד להפטר מהיר

hotsap

דיני שטרות (שיקים)

ייצוג בתביעות שטריות בבית משפט ובהוצאה לפועל

גביית שיקים ושטרות חוב

התנגדות לביצוע שיקים/שטרות

hotsap

דיני רשויות מקומיות

דיני ארנונה

הגנה בפני תביעת רשות מקומית

תביעת הרשות המקומית

hotsap

דיני תאגידים/חברות

הקמה, רישום וייצוג חברות

הקמה ורישום עמותות

הקמה ורישום שותפויות

תביעת שותפים

hotsap

דיני מקרקעין

עסקאות מכר

חוזה שכירות פרטי/מסחרי

פינוי מושכר/פולש

hotsap

דיני לשון הרע

תביעת לשון הרע

הגנה כנגד תביעת לשון הרע

hotsap

ייצוג בבית משפט

hotsap

תביעות כספיות

תביעות כספיות

הגנה כנגד תביעות כספיות